+381 60 664 6500

Trebinje i Višegrad 17-21.06.2021.


Kratak opis

Trebinje i Višegrad 17-21.06.2021.

 • Trebinje - grad sunca , vina, platana uspomena na velikog pesnika Jovana Dučića.
 • Višegrad - sa čuvenom ćuriijom, zadužbinom Mehmed-paše Sokolovića
 • Andrićgrad - turistički, kulturni, administrativni i edukativni kompleks.
 • Neum - primorski turistički gradić, jedini s izlazom na Jadransko more u Bosni i Hercegovini.
 • Manastir Tvrdoš - manastir je poznat i po činjenici da je u njemu Sveti Vasilije Ostroški primio monaški postrig i sveštenički čin.

 • Program putovanja

  Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice, kod lokomotive u kasnim večernjim satima. Putovanje uz usputna zadržavanja po potrebi putnika. Noćna vožnja.
  Dolazak u Trebinje u prepodnevnim satima. Po dolasku sledi razgledanje grada: Kameni most, Stari grad Kastel, Sahat kula, Osman pašina džamija, Sultan Ahmedova džamija, Korzo sa Trgom Slobode i Trgom pjesnika gde se nalazi veliki broj Dučićevih poklona gradu, stoletni platani, spomenici Dučiću i Njegošu, katedrala, kao i crkva Sv.Preobraženja. Kraće slobodno vreme pa smeštaj u hotel. Posle podne fakultativni odlazak do manastira Tvrdoš (5 km udaljen od grada), posvećenog Uspenju Presvete Bogorodice, zadužbina kralja Milutina s’ kraja XIII veka. U ovom manastiru je zamonašen Sveti Vasilije Ostroški. U okviru manastira je i podrum vina gde se može degustirati kvalitetno Tvrdoško vino. Povratak u Trebinje i slobodno vreme tokom kog će vodič povesti zainteresovane putnike u šetnju do Hercegovačke Gračanice. Povratak u hotel. Noćenje.
  Doručak. Slobodno vreme za individualni obilazak Trebinja ili fakultativni izlet do Neuma, jedinog grada na uzanom pojasu obale Jadrana, koje pripada Bosni i Hercegovini. Slobodno vreme u Neumu za kupanje i uživanje u čarima mora. Povratak u Trebinje. Fakultativno zajedničko druženje u Hercegovačkoj konobi. Noćenje.
  Doručak. Posle doručka napuštanje hotela. Polazak za Bilećko jezero, jednu od najvećih akumulacija na Balkanu. Pauza za uživanje u restoranu Jezero i nestvarnom krajoliku. Nastavak putovanja ka Nacionalnom parku Sutjeska, gde se nalazi jedna od 4 poslednje prašume u Evropi - Perućica, a u podnožju planine Maglić i najvišeg vrha BiH sa 2386 m. Tjentište, istorijski lokalitet, gde se odigrala bitka na Sutjesci, na šta podseća memorijalni kompleks Dolina heroja. Nakon kraće pauze, nastavak puta do Višegrada gde ćete posetiti čuvenu ćupriju na Drini i Andrićgrad. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju uz Drinu i večeru. U večernjem terminu polazak za Srbiju. Putovanje uz pauze po potrebi grupe kao i zbog graničnih procedura. Noćna vožnja.
  Povratak u Novi Sad očekuje se u ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

  Cena

  Cena programa iznosi 84 €

 • Plaćenje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana do polaska
 • 30 % prilikom rezervacije ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.08.2021.
 • cena aražmana je izražena za minimum 45 putnika

 • Specifikacija programa

  Aranžman obuhavata:

  • Prevoz autobusom turističke klase na navedenim relacijama ( Klima, audio oprema, TV…)
  • Smeštaj u hotelu sa 3* u Trebinju, u 1/2 i 1/3 sobama, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto-samoposluživanje)
  • Stručnu vodičku službu na putovanju
  • Organizacione troškove

  Aranžman NE obuhavata:

  • Obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje po uslovima osiguravajuće kuće
  • Fakultativne izlete i ulaznice:
  • Manastir Tvrdoš - 5 €
  • Izlet na more - Neum - 20 €
  • Večera u Hercegovačkoj konobi sa neograničenim pićem i muzikom - 15 €
  • Sve druge nenavedene fakultativne troškove

  Napomena:

 • OPIS SMEŠTAJA: Hotel poseduje recepciju, restoran.Sobe su opremljene klimom, TV, i kupatilom. Ishrana (doručak-švedski sto).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, u saobraćaju, nesreća na putu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Maloletni putnici, ako putuju samostalno, do 16 navršenih godina moraju imati overenu saglasnost oba roditelja
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu ili promene u tarifama prevoznika i smeštaja, kao i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Svaki putnik ima pravo da ponese 1 komad predatog prtljaga i 1 komad ručnog / kabinskog prtljaga
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog diplomatskog predstavništva o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni uslovi) i da sami blagovremeno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Državljani Srbije mogu u BIH da putuju sa ličnom kratom, a maloletni obavezno sa pasošem.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije ili bilo koje druge zemlje na itinereru putovanja
 • Prema Zakonu o turizmu, organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja br. 300068675 od 01.01.2020. godine osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Ivontravel

 • Preuzmi program putovanja