+381 21 645 1862

SEVERNA MAKEDONIJA – Ohrid i Skoplje 13-17.05.2021.


Kratak opis

SEVERNA MAKEDONIJA – Ohrid i Skoplje 13-17.05.2021.

Severna Makedonija… Zemlja istorije, nebeskih planina, sjajnog vina i odlične hrane… Biser makedonskog turizma je Ohrid, vekovni Lihnidos na obali prelepog Ohridskog jezera… Kaldrma ovog grada priča stare priče o caru Samuilu, Ohridskoj arhiepiskopiji, neverovatnim crkvama…


Program putovanja

Polasci iz Novog Sada i Beograda u večernjim satima. Putovanje kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja.
Jutarnje putovanje kroz Severnu Makedoniju do Ohridskog jezera. Dolazak u grad Ohrid se očekuje u prepodnevnim satima. Panoramski pa pešački obilazak starog, istorijskog dela grada poznatog po očuvanim spomenicima: Samuilov grad, Arheološki muzej, crkva Sveta Sofija iz XI veka, crkva Svetog Klimenta na vrhu starog grada, Rimski teatar, crkva Svetog Jovana Bogoslova Kanea… Obilazak stare čaršije i kupovina po autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i čuvenim ohridskim biserima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka organizujemo fakultativni poludnevni izlet autobusom do Svetog Nauma. Panoramska vožnja obalom jezera ka jugu do makedonsko - albanske granice. Razgledanje manastira, podignutog 900. godine, sa grobom Svetog Nauma, učenika Svetih Ćirila i Metodija. Razgledanje izvora Crnog Drima, čuvenih Biljaninih izvora. Slobodno vreme. Povratak u Ohrid. Popodne organizujemo fakultativno krstarenje Ohridskim jezerom, najlepši način za sagledavanje neverovatnih prirodnih lepota jezera i mesta koja su se smestili na obali. Uveče fakultativno odlazak na zajedničku večeru u tradicionalnom restoranu, uz živi muzički program. Noćenje.
Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka glavnom gradu Severne Makedonije. Dolazak se očekuje oko podneva, sledi panoramski pa pešački obilazak grada duge istorije i nestvarnih spomenika: Kale, Trg Makedonija, Spomenik Aleksandru Makedonskom, Dušanov - Kameni most, Arheološki muzej, stara čaršija… Slobodno vreme za individualni obilazak i posetu mnogobrojnim restoranima. Polazak u kasnim popodnevnim satima. Putovanje preko Severne Makedonije i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja.
Dolazak u Beograd i Novi Sad u ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

Cena

Cena programa iznosi 89 €

 • cena aražmana je izražena za minimum 45 putnika sa polaskom iz Novog Sada i Beograda
 • plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu na dan uplate u više mesečnih rata do polaska

 • Specifikacija programa

  Aranžman obuhavata:

  • Autobuski prevoz na navedenim relacijama ( Klima, Tv, Dvd…)
  • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice u Ohridu u 1/2 i 1/3 sobama
  • Stručnu vodičku službu na putovanju
  • Organizacione troškove

  Aranžman NE obuhavata:

  • Obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • Fakultativne izlete i ulaznice:
  • Sveti Naum i Biljanini izvori: 10 €
  • Krstarenje Ohridskim jezerom: 10 €
  • Večera u tradicionalnom restoranu: 15 €
  • Sve druge nenavedene fakultativne troškove

  Napomena:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, u saobraćaju, nesreća na putu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Maloletni putnici, ako putuju samostalno, do 16 navršenih godina moraju imati overenu saglasnost oba roditelja
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu ili promene u tarifama prevoznika i smeštaja, kao i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Svaki putnik ima pravo da ponese 1 komad predatog prtljaga i 1 komad ručnog / kabinskog prtljaga
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog diplomatskog predstavništva o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni uslovi) i da sami blagovremeno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Državljani Srbije mogu u Severnu Makedoniju da putuju sa ličnom kratom, a maloletni obavezno sa pasošem
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije ili bilo koje druge zemlje na itinereru putovanja
 • Prema Zakonu o turizmu, organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja br. 300068675 od 01.01.2020. godine osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Ivontravel

 • Preuzmi program putovanja