+381 60 664 6500

Leto u Istanbulu


Kratak opis

Leto u Istanbulu

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.


Program putovanja

Polasci iz Sente, Novog Sada i Beograda u popodnevnim satima. Putovanje preko Srbije i Bugarske uz povremene pauze radi odmora i prelaska graničnih prelaza. Noćna vožnja.
Dolazak u najveći turski grad Istanbul, se očekuje do podneva. Po dolasku sledi panoramsko razgledanje grada: zaliv Zlatni rog, Galata kula, moderne gradske četvrti Taksim i Bejolu, prelazak preko Bosfora u Aziju. Odlazak na brdo i istoimeni vidikovac Čamlidža sa kog se pruža izvanredan pogled na Istanbul i okolinu. Smeštaj u hotel u istorijskom jezgru grada. Slobodno vreme tokom popodneva. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka sledi fakultativno razgledanje istorijskog jezgra uz pretnju vodiča: Hipodrom, Plava džamija i Aja Sofija (ulazak), Topkapi palata (ulazak), centralni dvor turskih vladara nesvakidašnji muzej - svedočanstvo o turskim sultanima i njihovom raskošnom životu. Čitav doživljaj upotpunjuje riznica upotrebnih predmeta i relikvija svetskog značaja. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili kupovinu na Velikoj pokrivenoj tržnici (Kapali čaršiji). Samostalni povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka organizujemo fakultativni izlet: krstarenje Bosforom između Evrope i Azije i poseta Carigradskoj patrijaršiji. U popodnevnim satima je planiran fakultativni izlet do Dolmabahče palate. Poseta poslednjeg sedišta sultana, podrazumeva obilazak Selmluka, oficijelnog dela palate i prelepih vrtova na obali Bosfora. Raskoš na svakom koraku, na najbolji način dočarava želju poslednjih sultana da Turska s kraja XIX veka pokaže da se neće lako odreći moći i ugleda koji je država sticala vekovima unazad. Slobodno vreme na Taksimu ili u istorijskom jezgru grada. Uveče fakultativni odlazak na „Tursko veče” - kompletnu večeru uz bogat scensko-zabavni program, tradicionalne turske igre i plesove Noćenje.
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, prilika da obiđete sve ono što niste uspeli prethodnih dana. U popodnevnim satima polazak iz Istanbula. Nastavak putovanja preko Turske i Bugarske prema Srbiji. Noćna vožnja.
Dolazak u Beograd, Novi Sad i Sentu u prepodnevnim satima. Kraj usluga.

Cena

Cena programa iznosi 119 €

 • plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu na dan uplate u više mesečnih rata do polaska
 • cena aražmana je izražena za minimum 45 putnika sa polascima iz Novog Sada i Beograda

 • Specifikacija programa

  Aranžman obuhavata:

  • autobuski prevoz na navedenim relacijama ( Klima, Tv, Dvd…)
  • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice u Istanbulu u 1/2 i 1/3 sobama
  • stručnu vodičku službu na putovanju
  • organizacione troškove

  Aranžman NE obuhavata:

  • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • fakultativne izlete i ulaznice (deca do 18 godina ostvaruju popust):
  • obilazak istorijskog jezgra Istanbula: Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi palata (dvor sultana) - 45 € / 35 € deca
  • krstarenje Bosforom izmedju Evrope i Azije i poseta Vaseljenskoj - carigradskoj patrijaršiji - 20 € / 15 € deca
  • Dolmabahče palata (najraskošniji dvor sultana) - 25 € / 20 € deca
  • Tursko veče sa kompletnom večerom, 2 pića, trbušnim plesom i programom - 30 € 25 € deca
  • sve druge nenavedene fakultativne troškove

  Napomena:

 • organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, u saobraćaju, nesreća na putu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja
 • organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu ili promene u tarifama prevoznika i smeštaja, kao i u zakonom predviđenim slučajevima
 • prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja br. 300060136 od 25.01.2019. godine osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad
 • cenovnik br. 1 od 01.08.2019. godine
 • organizacija putovanja T.A. IvonTravel, licenca OTP br. 275/2020. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. IvonTravel

 • Preuzmi program putovanja