info@ivontravel.co.rs +381 (64) 00 82 254

TEMIŠVAR
Timișoara
(16.12.2017. jednodnevni izlet)
TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji i najveći je grad Banata. Smešten je na Begeju i sedište je Županije Tamiš, a broji preko 400 000 stanovnika. Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji, a poznat je kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Apatina u 06.00 i Sombora u 6.30 Vožnja sa kraćim usputnim pauzama i zadržavanjem na graničnom prelazu radi obavljanja graničnih formalnosti.
Po dolasku u Temišvar sledi razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kom su zdanje Opere i nacionalnog teatra (arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima), reprezentativna zdanja secesije sagrađena između 1910. i 1914. godine (arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kom se nalaze stara gradska većnica iz XVIII veka, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii), na kom su stup kuge, rimokatolička katedralna crkva iz XVIII veka delo čuvenog arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazaknajvećeg tržnog centra Iullius mall http://www.iuliusmall.com. Polazak ka Srbiji u večernjim satima. Dolazak u Apatin oko ponoći.

CENA ARANŽMANA: 1800 DINARA (1500 dinara – deca do 18 godina)
Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji od 51 do 83 sedišta / određuju se prema prijavi
– panoramsko razgledanje i pešački obilazak Temišvara sa vodičem
– troškove organizacije putovanja
Cena aranžmana ne obuhvata:
– individualne troškove
– medjunarodno zdravstveno osiguranje
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, nesreća na putu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu ili promene u tarifama prevoznika i smeštaja, kao i u zakonom predviđenim slučajevima.
Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja br. 300054907 od 25.01.2017. do 25.01.2018. godine osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad iz Novog Sada.
Cenovnik br. 1 od 10.11.2017.godine

Organizacija putovanja T.A.Ivon travel, licenca OTP br. 562/2010.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Ivon travel

Ovde mozete preuzeti program putovanja u PDF-u ili WORD formatu.